SMS Filter

This page is a test page for filtering spam SMS messages on your mobile device with the machine learning software I am working on. You can enter the sender and message content below to see if they will end up being marked as spam. Currently the filter only works for Turkish language. Anything you send via this form will be recorded for the improval of the filter.

Bu sayfa, mobil cihazınızda spam SMS mesajları filtrelemek için üzerinde çalıştığım bir makine öğrenimi uygulaması için test sayfasıdır. Aşağıda gönderici ve mesaj içeriğini girerek spam olarak işaretlenip işaretlenmeyeceklerini görebilirsiniz. Bu form ile gönderdiğiniz her şey filtrenin gelişimi için kaydedilecektir. iOS’ta mesaj içeriğini aşağıya yapıştırmak için kopyalamak istiyorsanız, mesaj içeriği üzerine uzun süre dokunup “Kopyala”yı seçin.

Sender/Gönderici:
(Mesaj kutusu başlığında yazdığı şekilde, örn. KIMLIKMGZ, DEKORYAPI vb.)
Content/İçerik: